Услуги

МАГАЗИН ЗА НОВ ДОМ предлага пълен пакет от консултантски, посреднически и юридически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане и управление на недвижими имоти: 

• Посредничество при покупка и/или продажба на жилищни, търговски обекти и офиси
• Сделки с промишлени терени  и предприятия, индустриални и складови халета
• Комасиране на земя и смяна на предназначение;
• Посредничество при отдаване под наем и/или наемане на недвижим имот
• Пълно съдействие и организиране получаването на банкови кредити за закупуване на имоти.
• Пакет услуги, свързани с управление на недвижими имоти
• Предпроектно и проектно консултиране на строително-инвестиционни проекти за жилищни и бизнес площи.
• Инвестиционно консултиране.
• Правни консултации във връзка с водените сделки
• Подготовка на необходимите нотариални актове и документи за удостоверяването на сделки с недвижими имоти.
• Доверително представителство на чуждестранни клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България.
• Организиране престоя в България на чуждестранни клиенти във връзка с осъществяването на сделки с имоти
• Консултации за вътрешно преустройство, дизайн и обзавеждане на закупени недвижими имоти.